Mēs esam Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde

Adrese: Liepājas 37. Daugavpils, LV -5404, tālrunis: 654 34035

 • Iestāde uzsāka darbu 1975.gada 28.janvārī
 • Iestādes ēka -2 stāvu celtne ar vestibilu un piebūvi.
  • Ēkas kopējā platība –950m²
  • Iestādes teritorijas kopējā platība –5142m²
  • Iestādes teritorijā ir 6 grupu verandas un laukumiņi, kā arī sporta un spēļu laukumiņš
 • Iestādi apmeklē  124 bērni vecumā no  1 gada  līdz 7 gadiem.
 • Iestādē darbojas 6 grupas
 • Iestāde realizē:

Mazākumtautību vispārējās  pirmsskolas izglītības programmu

Interešu izglītības programmu: Bērnu teātra pulciņš latviešu valodā “Pasaku kamolītis”

Valodas korekcijas programmu pirmsskolas vecuma bērniem

Iestādes darbinieki:

 • Tehniskais personāls – 19
  • saimniecības vadītāja, pirmsskolas iestāžu māsa, 3 virtuves darbinieki, 6 pirmsskolas skolotāju palīgi, apkopēja, sētnieks, remontstrādnieks, veļas pārzine, veļas mazgātāja, 3 ēkas un teritorijas uzraugi
 • Pedagogi-17
  • Iestādes vadītāja
  • Iestādes vadītāja vietnieks
  • grupu pirmsskolas skolotāji
  • pirmsskolas mūzikas skolotājas
  • interešu izglītības skolotāji: bērnu teātra pulciņa skolotāja
 • skolotājs logopēds
 • sporta deju skolotājs