Bērnu teātra pulciņš “Pasaku kamolītis”

Bērnu teātra pulciņu latviešu valodā vada pirmsskolas skolotāja ANITA SKALDERE

Sporta deju pulciņš

Sporta deju pulciņa nodarbību saraksts

Sporta deju pulciņu vada sertificēts Latvijas republikas sporta deju treneris DMITRIJS MORDERERS

Skolotāja logopēda nodarbības

Darba laiks:

Pirmdienās no 8.00-11.10
Trešdienās no 14.50-18.00

Ar bērniem strādā skolotājs logopēds Ludmila Ģermane