Mūsu mazie pētnieki

Oktobris sākas ar lielām izmaiņām dabā: krāsojas koku lapas, bieži pūš vējš un līst lietus, pēc neliela sala sabira daudz košu koku lapu. Tas viss mudina mūs doties laukā, lai pētītu, vērotu un izzinātu. Kad ir jauks laiks, rotaļnodarbības notiek ārā laukumā. Kad līst, mēs savus pētījumus varam veikt arī grupas telpā; darbojamies ar kastaņiem, zīlēm, smiltīm, lapām utt. Bērni sajūsmā no tādām aktivitātēm.