Mūsu iestādē silītes grupiņā notika sporta pasākums ‘’Mamma, tētis es- kopā esam sportu ģimene”. Sporta pasākuma laikā mūsu grupas bērni pildīja vingrinājumus kopā ar vecākiem. Bērni izjūta lielu interesi par pasākuma gaitu, jo neparasti bija nodarboties kopā ar vecākiem. Sirsnīgu paldies izsakām mūsu māmiņai Alīnai Suško, kura bija tik atsaucīga, palīdzēja organizēt pasukumu un parādīja meistarklasi. Paldies pedagogiem Ludmilai Garkulei, Zojai Parfjonovai un Olgai Demjanovai par organizēto pasākumu, kā arī par idejas realizēšanu.