Oktobrī “Eiropas sporta nedēļas ietvaros’’ mūsu iestādē notika sporta pasākumi kopā ar vecākiem. Jautrās stafetes iepriecināja visus pasākuma dalībniekus. Mazi un lieli sportisti ir ieguvuši enerģijas lādiņu un pozitīvas emocijas! Liels paldies vecākiem par sadarbību, palīdzību un atsauksmi!!!.

30.septembrī svinējam rudens ražas svētkus. Visi jautri gāja rotaļās, dziedāja dziesmas par rudens veltēm un par Miķelīti. Tad notiek jautra tirgošana. Paldies vecākiem par tirdziņa preču sagatavošanu un darbiniekiem par jautru atmosfēru!!! Gaidīsim Miķeļi nākamgad!!!                  .

2021.gada septembrī 28. PII sāka darboties mūzikas interešu pulciņš “Jautras notis”. Pulciņa nodarbību laikā bērniem tiek sniegta iespēja izmēģināt savus spēkus spēlē uz dažādiem mūzikas instrumentiem, apgūt pamatzināšanas mūzikā un pārbaudīt savas spējas radīt mūziku pašiem. Jautri pavadot laiku bērni kopā muzicē, spēlē, dzied un izzina brīnumaino mūzikas pasauli            .

Es vēlos, lai bērni atgriežas uz skolu, un tāpēc vakcinējos! Ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija netieši aizsargā vakcinētās personas un apkārtējos, kuri ir uzņēmīgi pret slimībām, mazinot slimību izplatīšanās risku starp ģimenes locekļiem, skolasbiedriem vai kolēģiem, draugiem, kaimiņiem un citiem sabiedrības locekļiem. Tas ietver zīdaiņus, bērnus, gados vecākus cilvēkus, cilvēkus ar.