Šī gada 30.maijā iestādē notika Izlaiduma balle. Maijā nāk izlaidumu laiks – atvadīšanās no bērnudārza. Izlaidums ir īpašs pasākums gan skolotājiem, gan bērniem un viņu vecākiem, tas ir reizē priecīgs un mazliet skumjs. Prieks par to, ka paaugušies audzēkņi jau daudz ko apguvuši gatavi uzsākt skolas gaitas, mazliet skumji, jo pienācis laiks šķirties..

Maija otrajā svētdienā Latvijā svin Mātes dienu Tā ir diena, kad īpaši godinām mātes, vecmāmiņas, krustmātes, augstu vērtējot nesavtīgo ieguldījumu ģimenē un bērnu ikdienas dzīvē. Arī mūsu audzēkņi bija sagatavojuši māmiņām koncertus, izrādes, dāvaniņas..