Iestāde piedāvā:

Bērnu teātra pulciņš “Pasaku kamolītis”

Norises laiks:

Piektdienās no 15.00-18.00

Bērnu teātra pulciņu latviešu valodā vada pirmsskolas skolotāja ANITA SKALDERE

šobrīd nenotiek Covid 19 dēļ:

Angļu valodas skolotāja nodarbības

Deju skolotāja nodarbības