Piedalies akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”

 

“Pasaki paldies Skolotājam!”

22.05.2020.

Neierasta un sarežģīta ir bijusi šī mācību gada nogale ikvienam. Katrs no mums lielākā vai mazākā mērā ir pārdzīvojis visu emociju gammu: no bailēm un izmisuma līdz gandarījumam un pateicībai. Bez šaubām, esam veikuši daudz jaunu atklājumu par lietām, procesiem, cilvēkiem un katrs par sevi pašu. Ceru, ka jauno pieredzi pratīsim likt lietā arī turpmāk; ticu, ka stiprināsim savstarpējās attiecības un slīpēsim saskarsmes prasmes; esmu pārliecināta, ka spējam novērtēt citu cilvēku līdzās būšanu, palīdzību un atbalstu.

Mīļie bērni un skolotāji, lūdzu, pasakiet visdziļākās pateicības vārdus vecākiem, kuriem attālinātās mācības nāca virsū kā negaidīts pārsteigums un nežēlīgs pārbaudījums. Vienā mirklī vecāki kļuva par īstiem attālinātā mācību procesa menedžeriem, nodrošinot savam bērnam mācību vidi un saplānojot dienas režīmu. Īpaša pateicība tiem vecākiem, kuri izmantoja šo laiku, lai attīstītu savam bērnam patstāvīgās mācīšanās iemaņas un attālinātās komunikācijas prasmes, tā vietā, lai pašiem skaidrotu mācību vielu un kopā pildītu pārbaudes darbus. Mācīt, skaidrot un atbildēt uz jautājumiem bija, ir un būs skolotāja profesionālais pienākums.

Arī skolotājiem attālinātās mācības kļuva par izaicinājumu, jo nācās īsā laikā pārveidot mācību procesu un apgūt trūkstošās zināšanas un prasmes.

Mīļie bērni un vecāki, novērtējiet savu skolotāju nesavtīgu, radošu un precīzu rīcību, organizējot attālinātās mācības! Mīļie skolotāji, ceru, ka arī jums ir kādi pateicības vārdi, ko teikt saviem kolēģiem par sadarbību un atbalstu attālināto mācību laikā.

Un tāpēc Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde aicina ikvienu iesaistīties pateicības akcijā “Pasaki paldies Skolotājam!”, izvēloties to Skolotāju, kuram pateikt vislielāko paldies par kopā pavadītajiem diviem attālināto mācību mēnešiem. Savus pateicības vārdus un novēlējumus varat ierakstīt šeit līdz 2020.gada 15.jūnijam: https://docs.google.com/forms/d/15PaY3PTQTOhGA4OQD54jEQIycrl0LMViMZqBwL5yDJI/edit

Jūsu “Paldies!” stiprinās skolotājus un dos viņiem papildu motivāciju augt un pilnveidoties kopā ar saviem izglītojamajiem. Jūsu “Paldies!” tiks nodoti adresātiem un tiks izmantoti, gatavojoties Skolotāju dienas pasākumiem.

Patiesā cieņā
Marina Isupova
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja
t. 6 54 23110
marina.isupova@ip.daugavpils.lv