Projekta “Darbīgās kopienas” zīmēšanas akcija “Kaijas sveic Daugavpili”

Atpazīstamākā un populārākā zīme, iebraucot Daugavpilī, ir „Kaija”, kas kļuvusi par savdabīgu Daugavpils simbolu.
Projekts “Darbīgās kopienas” aicina bērnus un ģimenes Daugavpils svētku nedēļā līdz 7.jūnijam ar asfalta krītiņiem uz trotuāriem, laukumos, daudzdzīvokļu māju pagalmos, parkos u.c. vietās, kur katra ģimene dzīvo, zīmēt Daugavpils simbolu – kaiju.

Kaijas izmērs ir katras ģimenes ziņā. Ja kādam tur, kur viņš dzīvo, nav asfalta, var izlikt kaijas siluetu no akmentiņiem vai, piemēram, malkas pagalēm. Lūgums nepostīt dabu un cienīt sētnieku darbu – kaijas silueta izlikšanā neizmantot augus, ziedus u.tml.

Foto no zīmēšanas procesa un gatavu darbiņu lūdzu iesūtīt projekta koordinatorei Arvitai Jukšai uz e-pastu arvita.juksa@inbox.lv vai Whatsap 26825598 līdz 9.jūnijam. Foto atskaite tiks publiskota medijos.

Informāciju sagatavoja:
Arvita Jukša
projekta „Darbīgās kopienas”
vietējās kopienas koordinatore Daugavpilī, mob. 26825598

Projektu „Darbīgās kopienas” īsteno Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā. Projekta sadarbības partneris un līdzfinansētājs: Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde.